Hårda Fakta

Kontakt

Telefon: 070-685 04 08
e-post: the@itfied.se
web: www.itfied.se

Adress

The ITfied AB
Kista Science Tower, 31 tr
SE-164 51 Kista, Sweden

Betalningsinformation

Plusgiro: 51 86 87-9 SEK
Bankgiro: 276-2425
Bankkontonr: Clearing 9960, Konto 42 0518 6879
IBAN: SE92 9500 0099 6042 0518 6879
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Företagsinformation

Antal Anställda: 1
Organisationsnummer:  556782-8172