Vår Eld

Vi vill

 

Samarbeta

 Dela med dig av information och låt andra bygga vidare på den.

Ha få hemligheter

Berätta vad du håller på med, hur det går och vad du vill åstadkomma.

Konkurrera med konst

Konsten att göra det du kan. Och dela med dig av det du vet. Låt andra försöka göra det bättre.

Värna andras frihet

Lås inte in dina kunder partners eller anställda. Låt dem välja fritt.

Skapa ett mänskligt arbetsklimat

Skapa ett arbetsklimat som är optimalt för krativitet och samarbete och som passar oss människor att arbeta i. Obalans mellan stress, prestationskrav och viljan att förändra och må bra är inte till gagn för någon.

Planera för framgång

Lägg energi på det som tar dig dit du skall. Utveckla dina möjligheter.

Agera på motgång

Hitta nya vägar när det inte blir som du tänkt dig.

Verka i en gemensam värld

"We must ensure that the global market is embedded in broadly shared values and practices that reflect global social needs, and that all the world's people share the benefits of globalization." Kofi Annan

Vi vill leva i en värld där alla har en likvärdig ekonomisk standard, trygghet och möjligheter att förverkliga sina drömmar. Och som företag kan vi välja att agera så att detta blir möjligt. Det valet har vi gjort och det valet tänker vi låta styra vårt företag. För inte bara vill vi känna att vi verkar för en bättre värld. Vi vill också att vårt företag skall leva på att göra detta möjligt. Genom att göra det till en del av vår affärsidé blir vår framgång också ett betyg på hur bra vi bidrar till en ljusare framtid för alla.

"Focusing your life solely on making a buck shows a certain poverty of ambition. It asks too little of yourself. Because it's only when you hitch your wagon to something larger than yourself that you realize your true potential." Barack Obama

"It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently." Warren Buffett