Vårt Showroom

"Vi utvecklar IT som gör livet lite bättre. Det är Smart IT om du frågar mig. Vad som är bättre får så klart var och en bestämma själv. Men det är användaren som skall avgöra! Det är verkligen inte all IT som fungerar så." Kjell-Olov Högdahl

Vårt Showroom

Swedbank Card Services Testbench

"Jag kan ju säga som så att om vi inte haft testbänken hade vi utvecklat helt i blindo...Har precis använt den under systemtesterna med Swedbank IT och utan testbänken hade det varit jobbigt att reda ut huruvida Fid si och fid så verkligen är med...". Tillverkare av betalterminal.

Med "Testbänken" får Swedbank och Swedbanks partners och kunder full insyn i en kortbetalning. Verktyget är utvecklat under ett långt samarbete mellan Swedbank och The ITfied. Det används av Swedbank för test och certifiering av alla betalterminaler. Och tillverkare av betalterminaler använder det som stöd under utveckling av nya produkter. Verktyget är lätt att använda och ger full insyn i alla transaktioner.

Publik sida för Testbänks-ärenden

Vårt Showroom

Swedbank Card Services tekniska dokument

The ITfied utvecklar Swedbanks specifikationer. Kravdokumentet för integration mellan betalterminal och kassa förvaltar vi. Dokumentet med krav för transaktioner mellan betalterminal och Swedbank skriver vi nu om till en mer användarvänlig form. Vi har en lång relation med Swedbank som experter på betalsystem, kassasystem och transaktioner. I denna roll kontaktar Swedbanks kunder The ITfied för tolkningar av Swedbanks tekniska krav.

Publik sida för iPOS-ärenden.

Vårt Showroom

Applikation för test av kassakontrollenheter

Concur Cuebe produktblad. Concur Cuebe är vår produkt för test av kassakontrollenheter. Den ger full insyn enligt skatteverkets krav SKVFS_2009;12_dnr 674903. Produkten är väl beprövad och lätt att använda. Data i en kontrollenhet läses in i applikationen som visar innehållet i en lättläst form. Den har använts för Certifiering av kontrollenheter av Certifieringsinstitut i Sverige.